Home

Culturele activiteiten

Huidige expositie

Komende exposities

Vorige exposities

Kunstenaars

Organisatie

Hoe vindt u ons

Info voor nieuwe leden

Exposeren in het Kruithuis
Educatie in het Kruithuis

Atelierroute
Henri Titselaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisatie
 

 

De organisatie STOK

STOK is een belangenorganisatie van en voor beroepskunstenaars. Door de krachten te bundelen en vanuit één organisatie projecten uit te voeren heeft de Stichting STOK een steeds beter gehoor gevonden bij gemeente 's-Hertogenbosch. Het huidige bestuur maakt eind dit jaar plaats voor nieuwe bestuursleden en hoopt het stokje goed over te kunnen dragen, zodat de samenwerking met de beroepskunstenaars, culturele organisaties en vrijwilligers voortgezet en uitgebouwd kan worden.
 


Bestuursleden gezocht voor Stichting STOK 
Oproep
door Albert Vissers

Volgend jaar wordt een uitdaging voor Stichting STOK. Na meer dan veertien  jaar moeten we weg uit het mooie Kruithuis. Er worden momenteel mogelijkheden onderzocht voor een nieuwe locatie. Het huidige bestuur gaat ermee stoppen en  geeft het stokje door aan nieuwe bestuursleden.

Toen ik hoorde dat het huidige bestuur eind 2018 gaat stoppen, dacht ik: Vraag niet wat STOK voor jou kan betekenen, maar wat jij voor STOK kunt betekenen!

Daarom heb ik mij als aspirant-bestuurslid aangemeld. Kort daarna kon ik een jonge kunsthistorica met de nodige ervaring in het organiseren van evenementen, aan het bestuur voorstellen. Annelotte en ik lopen nu al een tijdje als waarnemers mee met het huidige bestuur.

We hebben goed geluisterd naar de ervaringen van de zittende bestuursleden en een jaarprogramma opgesteld voor 2019. Dit kon nog net op tijd bij de gemeente worden aangeleverd, zodat  STOK ook volgend jaar voor subsidie in aanmerking komt.

Annelotte en ik, van buitenaf gesteund door ervaren jurist Lilian, kunnen alleen niet verder. We zoeken nog drie bestuursleden, mensen binnen STOK of daarbuiten, die iets hebben met kunst of kunst een warm hart toedragen. Een van de drie zou een eenvoudige boekhouding kunnen bijhouden in de functie van penningmeester.

Wat betreft de tijdsbesteding als bestuurslid van STOK is het goed om te weten dat de organisatie van exposities sowieso veel kleinschaliger wordt dan voorheen.  Binnen STOK bestaan verder diverse werkgroepen die heel wat werk verzetten. Ook zijn er talrijke vrijwilligers die zich enthousiast inzetten.

Het bestuur komt een keer per maand  bij elkaar om het algemeen beleid, de contacten met de gemeente en andere partners te bespreken en nieuwe contacten te leggen.  Het bestuur is aanspreekpunt voor de leden van STOK en zorgt dat Stichting STOK maximaal zichtbaar blijft in ‘s-Hertogenbosch en daarbuiten door exposities en andere activiteiten, ook op een andere locatie dan het Kruithuis.

Op korte termijn starten we met de voorbereidingen van het nieuwe jaar. Annelotte, Lilian en ik horen dan ook graag wie zich bij ons aan wil sluiten, om er ook in het vervolg een sprankelend en levendig  STOK van te maken. Neem hiervoor contact op via een van de bovenstaande telefoonnummer of e-mailadres.
 


Als kunstenaar aansluiten bij STOK

Indien u als kunstenaar belangstelling hebt om lid te worden van STOK dan kunt u mailen naar info@stokpunt.nl. U kunt uiteraard ook bellen. We zijn in principe op bovenstaand telefoonnummer bereikbaar tijdens onze openingstijden, van woensdag t/m zondag, van 12.00 tot 17.00 uur.
Bij geen gehoor:  06 - 48 93 09 21. Dit is het mobiele nummer van de coördinator Willem Wandberg.
U kunt Willem Wandberg bereiken via de mail info@stokpunt.nl maar ook via het mailadres stokkruithuis@gmail.com

Klik
hier om het Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden te downloaden.


STOK-Club
Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen van de stichting beheert Stichting STOK een club waarvan kunstenaars lid kunnen worden. Klik hier dan komt u bij de artikelen terecht die voor de club van toepassing zijn.
Leden
STOK heeft gemiddeld 100 leden. De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Het lidmaatschap staat alleen open voor beroepskunstenaars.
Er is een Ballotage Commissie. Deze Commissie beslist aan de hand van een lijst met criteria of iemand als beroepskunstenaar beschouwd kan worden. Bij twijfel kan een atelierbezoek nodig zijn. De samenstelling van de commissie wisselt periodiek.
Voor nadere informatie over de zogenaamde STOK-club verwijzen we naar de doelstellingen.  Zie hiervoor de pagina Info voor nieuwe leden.

Bestuur STOK
Maarten de Laat - penningmeester - maarten.de.laat@gmail.com
Marlies Krijgsman - lid
Gerard van Selst - lid
Margriet van de Ven - lid
Ad Verhagen - secretaris

Vrijwilligers
De STOK organisatie bestaat uit vrijwilligers. Zij werken samen en zorgen ervoor dat allerlei activiteiten en taken worden uitgevoerd, zoals: bezetting van de balie, de boekhouding, de jaarrekening, technische zaken met betrekking tot gebouw en exposities, public relations, websitebeheer, educatie, ontwerp van de uitnodigingen en verspreiding van PR-materiaal.
STOK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!


STOK is op zoek naar een Penningmeester. Klik hier voor de functieomschrijving.

Vrijwilligersbijeenkomsten

Twee maal per jaar komen de vrijwilligers bij elkaar om elkaar te ontmoeten buiten de gangbare werkzaamheden. In de zomer wordt het gebouw onderhanden genomen en gezamenlijk gegeten en aan het eind van het jaar is er een kerstborrel.

Project- en werkgroepen
STOK
heeft een aantal project- en werkgroepen.
Voor alle activiteiten kun je Willem Wandberg benaderen.
top


Exposities en Facilitair
Willem Wandberg


Exploitatie

Willem Wandberg
Maarten de Laat
 
Ballotage
Sylvy van Bochove
Auke Eijgelaar
John Jongbloed
Wendy van der Meijs
Gerard van Selst
Public Relations en Marketing
Willem Wandberg
Patrick Lijdsman (vormgeving flyer)
   
top

 
 
  STOK-Club
Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen van de stichting beheert Stichting STOK een club waarvan kunstenaars lid kunnen worden. De volgende artikelen zijn van toepassing:
 
         
 

ARTIKEL 1
Bij beslissing van het bestuur van de Stichting STOK kunnen als lid van de STOK-Club worden toegelaten: kunstenaars die voldoen aan de voorwaarden die door het stichtingsbestuur zijn vastgesteld.

ARTIKEL 2
Het bestuur van de stichting stelt het huishoudelijk reglement van de club vast en zorgt voor de naleving ervan.

ARTIKEL 3
De leden dienen een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan het bedrag bepaald wordt door het bestuur van de stichting.

ARTIKEL 4
In de ruimten van de stichting is roken niet toegestaan.

ARTIKEL 5
Het bestuur van de stichting wijst alle verantwoordelijkheid af voor voorwerpen van waarde die de leden in de ruimtes achterlaten.

 

 

 

ARTIKEL 6
Het bedrag van de bijdrage in de kosten voor het gebruik van ruimtes wordt ter kennis gebracht van de betrokken personen en instellingen. Deze som wordt betaald zodra hun aanvraag is ingewilligd doch dient uiterlijk de dag voor het gebruik betaald te zijn.

ARTIKEL 7
Elke aan het meubilair en het gebouw van de stichting aangebrachte schade wordt hersteld op kosten van degene die deze schade heeft aangericht.

ARTIKEL 8
De leden worden verzocht persoonlijk bij te dragen tot het doen naleven van de ordemaatregelen. Bij ernstig misbruik of overtreding van de reglementen kunnen leden worden uitgesloten.

ARTIKEL 9
De personen die gemachtigd zijn de ruimtes van de stichting te gebruiken, moeten goed zorg dragen voor de ruimte en het meubilair.

ARTIKEL 10
Bij het niet naleven van dit reglement, kan de machtiging aan personen of instellingen tot het gebruik van ruimtes van de stichting met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

 
 
top