Home

Culturele activiteiten

Huidige expositie

Komende exposities

Vorige exposities

Kunstenaars

Organisatie

Hoe vindt u ons

Info voor nieuwe leden

Exposeren in het Kruithuis
Educatie in het Kruithuis

Atelierroute
Henri Titselaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Info voor nieuwe leden

 

 

 

 


Lid worden van STOK

 

 

STOK werkt met en voor professionele kunstenaars.

STOK
biedt verder ook ruimte aan kunstenaars waarvan zij het vermoeden heeft dat deze kunstenaars zich kunnen ontwikkelen tot een professioneel kunstenaar. STOK wil dat graag omschrijven als 'het creatief ondernemerschap'.

Een, uit ervaren kunstenaars samengestelde, Ballotage Commissie bestudeert de aanvragen en maakt afwegingen:

Bij lidmaatschap worden kunstenaars toegelaten met een professionele (academische) achtergrond en een professionele beroepspraktijk.

Wanneer de Ballotage Commissie (BC) van oordeel is dat het werk onvoldoende kwaliteit heeft naar de maatstaven van STOK, kan de BC besluiten tot een afwijzing van het verzoek.

Procedure
Je kunt het Aanmeldingsformulier hier, via deze pagina, downloaden. Je stuurt het formulier terug aan STOK,
info@stokpunt.nl met een portfolio (cv, foto’s van je werk, naam van je website, emailadres). Dit alles graag digitaal. Wanneer je daarover niet beschikt, kun je het ook per post sturen naar STOK
Postbus 1562
5200 BP 's-Hertogenbosch
t.a.v. de Ballotage Commissie.
Of: zelf afgeven in het Kruithuis
Citadellaan 7.
Zie onze homepage voor openingstijden.

De BC komt twee keer per jaar bijeen om tot een beoordeling te komen.

Begin april; de aanvraag moet dan vóór 1 maart binnen zijn.

Begin oktober; de aanvraag moet dan vóór 1 september binnen zijn.
 

De BC streeft naar een zo objectief mogelijke selectie. Daartoe hanteert het enerzijds feitelijke criteria en anderzijds zogenaamde ‘zachte’ criteria.Feitelijke criteria

 • Volledig erkende opleidingen
 • Cursussen
 • Exposities in musea
 • Galeries
 • Prijzen/nominaties
 • Publicaties in gerenommeerde bladen en vaktijdschriften
 • Docentschap/cursusleider in kunst (gerelateerde) settings
 • Opdrachten
 • Aankopen
 • Kunstuitleen 


De zogenaamde ‘zachte’ criteria bestaan uit een puntentelling vastgesteld
op onderdelen en geven een goede indicatie op een ja of nee om toegelaten te worden:

 • Bekijken van het werk/website
 • Motivatie

 • Een goede professionele attitude, waarbij de kandidaat blijk geeft van een reflecterende, procesmatige aanpak en gedrevenheid.

De ballotage commissie bestaat uit vijf leden en er buigen zich minimaal drie BC leden over de aanvraag. Zij kunnen op grond van de aangeleverde materialen besluiten tot een toelating, dan wel tot een afwijzing.  

De betrokken BC leden kunnen onafhankelijk van elkaar tot afwegingen en beoordelingen komen, om uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Wanneer een BC lid bekend is met de betrokken kandidaat, wordt dat BC lid in die situatie uitgesloten van beoordeling.

De kandidaat krijgt schriftelijk uitslag. Over een eventuele afwijzing kan niet worden gecorrespondeerd.

 
 

De Ballotage Commissie
Sylvy van Bochove - Auke Eijgelaar
John Jongbloed -
Wendy van der Meijs
Gerard van Selst

 
 
 
 

Wat kost het lidmaatschap en wat krijg je ervoor

 • De kosten van het lidmaatschap zijn € 30,00 per jaar. Begin van elk jaar krijg je in de eerste nieuwsbrief te horen dat wij betaling van dit bedrag van je verwachten.
   
 • Je ontvangt steeds uitnodigingen voor de opening van de exposities die bij STOK in het Kruithuis worden georganiseerd. Als lid heb je gratis entree.
   
 • Je kunt je naam, discipline, een afbeelding van een representatief werk en andere gegevens zoals adres, email, website, op de STOK site laten vermelden. Zie voorbeelden hiervan op onze pagina kunstenaars.
   
 


Klik
hier om het Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden te downloaden.

 

top
 
STOK-Club
Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen van de stichting beheert Stichting STOK een club waarvan kunstenaars lid kunnen worden. De volgende artikelen zijn van toepassing:

ARTIKEL 1
Bij beslissing van de Ballotage Commissie van de Stichting STOK kunnen als lid van de STOK-Club worden toegelaten: kunstenaars die voldoen aan de voorwaarden die door het Stichtingsbestuur zijn vastgesteld.

ARTIKEL 2
Het bestuur van de stichting stelt het huishoudelijk reglement van de club vast en zorgt voor de naleving ervan.

ARTIKEL 3
De leden dienen een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan het bedrag bepaald wordt door het bestuur van de stichting.

ARTIKEL 4
In de ruimten van de stichting is roken niet toegestaan.

ARTIKEL 5
Het bestuur van de stichting wijst alle verantwoordelijkheid af voor voorwerpen van waarde die de leden in de ruimtes achterlaten.


ARTIKEL 6

Het bedrag van de bijdrage in de kosten voor het gebruik van ruimtes wordt ter kennis gebracht van de betrokken personen en instellingen. Deze som wordt betaald zodra hun aanvraag is ingewilligd doch dient uiterlijk de dag voor het gebruik betaald te zijn.

 

ARTIKEL 7
Elke aan het meubilair en het gebouw van de stichting aangebrachte schade wordt hersteld op kosten van degene die deze schade heeft aangericht.

ARTIKEL 8
De leden worden verzocht persoonlijk bij te dragen tot het doen naleven van de ordemaatregelen. Bij ernstig misbruik of overtreding van de reglementen kunnen leden worden uitgesloten.

ARTIKEL 9
De personen die gemachtigd zijn de ruimtes van de stichting te gebruiken, moeten goed zorg dragen voor de ruimte en het meubilair.

ARTIKEL 10
Bij het niet naleven van dit reglement, kan de machtiging aan personen of instellingen tot het gebruik van ruimtes van de stichting met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

top